Amaç ve Hedeflerimiz

KURUMSAL AMACIMIZ
Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi olan;

 •  Etkililik (kanıta dayalı tıp) ilkesini; Teknolojik gelişmeler ışığında, sağlık sorunlarını bilimsel ve
  etik kurallara uygun olarak çözmek.

 • Verimlilik ilkesini; Kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlayarak yerine getirmek,

 • Hakkaniyet (temel/sağlık hukuku) ilkesini; hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde
  tutarak sağlamak,

 • Hizmet Kalitesi ilkesini; Kaliteli ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak yerine getirmek,

 

KURUMSAL HEDEFLERİMİZ

 • Etkililik;
  Sağlık hizmeti kalitesini ve güvenliğini sağlamak.
  Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim ve kurum faaliyetlerini içeren eğitim vermek ve
  geliştirmek.
 • Verimlilik;
  Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini
  sağlamak.
 • Hakkaniyet;
  Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık
  hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak
 • Hizmet Kalitesi;
  Sağlık hizmeti sunumundan duyulan memnuniyeti artırmak.
  Yaşlı ve evde bakıma ihtiyacı olan hastalarımıza ulaşmak.
  Sosyal Sorumluluk projeleri geliştirmek.