Kalite Politikamız
20 Mart 2023

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Bilimsel yaklaşımlı etkin, güvenli ve nitelikli sağlık hizmetine kolay ve hızlı erişimi sağlamak
  • Katılımcı, etik değerler doğrultusunda saygılı ve güler yüzlü hizmet anlayışının hâkim olduğu bir kurum kültürü oluşturmak.
  • Hasta ve çalışan haklarını korumak, tanı ve tedavinin her aşamasında hasta ve ailesini bilgilendirmek
  • Çalışanlara sürekli hizmet içi eğitim vermek.
  • Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, sürekli memnuniyeti arttırmayı ön planda tutmak
  • Güncel teknoloji ve bilgileri kullanarak sürekli gelişmek ve değişmek
  • Kaynaklarımızı yerinde ve etkin kullanmak
  • Sosyal sorumluluklarının bilincinde topluma en üst düzeyde katkı sağlayan Hastane olmak ana politikalarımızdır.