Acil Servisimiz
14 Kasım 2022


                                                       ACİL SERVİS HİZMETLERİ

Urla Devlet Hastanesi Acil Servisi 24 saat hizmet vermektedir.

Acil Servis girişinde önce hastalık durumuna göre öncelik belirleme işlemi (triyaj )yapılır. Acil hastaların diğer hastalara göre önceliği vardır.

Triyaj görevlisi hastanın ateş, nabız, tansiyon gibi yaşamsal bulgularını değerlendirerek hangi hastanın önce muayene olması gerektiğine karar verir.

Pansuman ve enjeksiyon için başvuran hastalar geldiği sıraya ve öncelikli hasta genelgesine göre pansuman-enjeksiyon birimine alınır. Hastanemizde rutin enjeksiyon ve pansumanlar sabaha kadar yapılmaktadır.

Nöbet tutan çalışanların listesi ve nöbetçi eczanenin adı  acil servis bekleme alanındaki LCD ekrandan yayınlanmaktadır.

Acil Servisin ayaktan hasta girişine Pandemi sürecinde triyaj ve Covid sürüntüsü alınması için 2 adet konteyner konumlandırılmıştır. 

                                                       ACİL SERVİS KAPASİTESİ

Muayene Sedye Sayısı

3

Sarı Alan Sedye Sayısı

7

Travma Sedya Sayısı

2

Günübirlik Gözlem ve İzlem Müşahede Yatak Sayısı

11

Resüsitasyon (Canlandırma) Odası Sedye Sayısı

2

Enjeksiyon/Pansuman Sedye Sayısı

2

İzolasyon Odası Sedye Sayısı

3                                                       HASTA BİLGİLENDİRME

-Muayene için hasta yanında sadece 1 kişi içeri alınır.

-Acil Serviste müşahedede gözlemlenen hastalara ziyaretçi kabul edilmemektedir. Hastanın yanında bir refakatçi bulunur.

-Acil Servis müşahedeye alınan hastaların listesi bekleme alanındaki LCD ekranda yayınlanmaktadır.
-Acil Serviste laboratuar sonuçları bekleme alanındaki LCD ekranda yayınlanmaktadır.

**Acil Hizmetler bölümümüze başvuru yapan hastalarımızın sınıflandırılması Acil servis prosedüründe belirlenmiş triyaj kriterleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bu sınıflandırmada üçlü tiraj sistemi uygulanmaktadır.

TRİAJ KATEGORİLERİ

KODLAR

KIRMIZI

Birincil öncelikli birkaç dakika içinde yapılacak müdahale ile hayatta kalabilecek hastaları kapsar.

Üst solunum yolu obstrüksiyonu

Yaşamı tehlikeye sokacak kanama

Baş, boyun, göğüs, karın, rektum ya da vajene penetre yaralanma

Tansiyon pnömotoraks

Hızla kötüleşen bilinç düzeyi/koma

%30-50 II-III derece yanık

Açık kırık

Nörolojik defisiti olan omurilik travması

Hipertansif akciğer ödemi

Büyük damar yaralanmaları

Akut koroner sendromlar

Serebrovasküler olay

SARI

İkincil öncelikli bekletilebilir, durumları aciliyet içermeyen

ancak mevcut patol

jileri giderilmezse hayatı tehdit edebilecek anomalileri ve hastaları kapsar.

Uzun kemik kırıkları

%20’den az II-III derece yanık

Kalça, dirsek, diz çıkığı

Kontrol edilmiş dış kanama

İlerleyici olmayan, ani görme bozukluğu vb.

Yüksek Ateş

Bilinç kaybı olmayan kafa travması

Kapalı kemik kırıkları

Bastırılarak durdurulabilen burun kanamaları

Hipertansiyon ( ek şikayet içermeyen )

Cilt , cilt altı kesiler

YEŞİL

Sadece reçete yazılarak sorunları giderilecek hastaları kapsar.

Medikasyon ihtiyacı


               Acil Hizmetler, hastanemizde diğer birimlerimiz ile koordineli olarak hizmet vermekte ve faaliyet göstermektedir. Acil Hizmetler birimimize başvuran hastalarımızın olabildiğince en kısa süre içerisinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından sağlıklarına kavuşturarak taburcu olması adına kesintisiz olarak hizmet vermekteyiz.

                                                       HASTANEMİZDE KULLANILAN RENKLİ KODLAR

Hastanemizde acil durum ve afet yönetimi ekibi ve planı oluşturulmuştur. Hastane birimlerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca bu konuda çalışanlara ve ekibe eğitimler verilmiştir.

İnsan yaşamının devam ettiği tüm alanlarda olduğu gibi sağlık hizmeti sunulan alanlarda da çeşitli riskler mevcuttur. Bu risklerin önceden tespit edilmesi, gerçekleşmesi durumunda neler yapılması ve risk yönetiminin nasıl sağlanması gerektiğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, acil durumları yönetmek için çeşitli araçlara ihtiyaç duyulmuş ve bunlara yönelik bir takım uyarıcı sistemler geliştirilmiştir. Tüm dünyada bu amaçla en yaygın kullanıma sahip olan araçlardan birisi de renkli kodlardır. Renkli kodlar, belirlenmiş olan acil duruma göre;

  • Hastane çalışanlarını haberdar etmekte
  • Risk durumunda iletişime olanak tanımakta 
  • Kısa ve net mesaj vermekte
  • Doğru müdahale için zaman kazandırmakta
  • Panik oluşmasına engel olmakta
  • Acil durumlara hazırlıklı olmayı mümkün kılmakta
  • Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaktadır.

                  Renkli kodların çalışanlar tarafından kabul görmesi ve uygulanmasını sağlamak için belirlenen renk kodlarıyla ilgili eğitimler verilmeli, sağlık kurum ve kuruluşuyla ilgisi bulunan herkesin haberdar olması sağlanmalı ve ortak bir dil oluşturulmalıdır. Ülkemizde sağlıkta kalite çalışmaları kapsamında 2008 yılında mavi kod, 2009 yılında pembe kod, 2011 yılında beyaz kod ve 2015 yılında kırmızı kodun hayata geçmesiyle birlikte 4 farklı renkli kod uygulaması başlatılmıştır.

Mavi kod;(2222) tüm dünyada aynı acil durum için aynı rengin kullanıldığı tek renkli koddur. Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları ve tüm hastane personeline en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim aracıdır. Genellikle oluşturulan bir çağrı sistemi aracılığıyla sağlık çalışanı tarafından verilen kod, hastanede karşılaşılacak solunum veya kardiyak arrest durumlarında, müdahalenin en hızlı ve etkin şekilde yapılmasını mümkün kılmaktadır. 

Pembe kod (3333)sağlık kurum ve kuruluşunda bebek ya da çocuk kaçırma riski ve/veya eyleminin söz konusu olduğu durumlarda zamanında müdahale edilmesi amacıyla oluşturulan acil uyarı kodudur. Sağlık hizmet sunucusu kendi özgün koşulları çerçevesinde çocuk kaçırılma durumları için bir uyarı sistemi kurmaktadır. 

Beyaz kod(1111): sağlık kurum ve kuruluşunda görevli personele yönelik şiddet riski/girişimi varlığında ya da şiddet uygulanması halinde, olaya en kısa sürede müdahalenin yapılması amacıyla oluşturulan acil uyarı kodudur. Bu kodla ilgili sağlık çalışanlarına eğitimler verilmekte, beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat gerçekleştirilmektedir. Olaya maruz kalan çalışanlara ise gerekli destek sağlanmaktadır. Ardından, gerçekleşen olaylara ilişkin kayıtlar kalite yönetim birimlerine teslim edilmekte ve gerekli düzeltici önleyici faaliyetler yapılmaktadır. Sağlıkta Ulusal Renkli kodlarda (URK) yer alan her bir renkli kod için ayrı ortak bir numara belirlenmek suretiyle ulusal düzeyde uygulamada ortak bir dil oluşturulmuştur. 

Kırmızı Kod(4444): sağlık kurum ve kuruluşlarında çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve/veya önlemek amacıyla oluşturulan acil uyarı kodudur. Bu kodla ilgili sağlık çalışanlarına eğitimler verilmeli, kırmızı kod uygulamasına yönelik olarak yılda en az bir kez tatbikat gerçekleştirilmelidir. 

Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlarda (URK) yer alan her bir renkli kod için bir telefon numarası belirlenmiştir. Böylece ulusal düzeyde uygulamada ortak bir dil oluşturulmuştur. 

Numaralar kodların baş harflerine uygun olarak alfabetik sırayla verilmiştir.


AYAKTAN GİRİŞİ.jpg
--ACİL SERVİS AYAKTAN HASTA GİRİŞİ--


DSCN1611.JPG
--ACİL SERVİS AMBULANS GİRİŞİ--


DSC_3133.JPG
--SARI ALAN --


DSC_3136.JPG
--DANIŞMA--


DSC_3141.JPG
--TRİAJ ALANI (COVİD 19 VİRÜSÜ KAPSAMINDA YAPILAN ALAN)--


DSC_3177.JPG
--İZOLASYON ALANI--

DSCN1597.JPG
--PANSUMAN/ ENJEKSİYON ALANI--


DSCN1600.JPG
--HEMŞİRE DESKİ--


DSCN1612.JPG
--MÜŞAHADE ODASI--