Özellikli Hizmetler

KBRN Arındirma Ünitesi

KBRN nedir?


   KBRN'nin açılımı "Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler" dir. KBRN, Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

   Kitle imha silahları, endüstriyel kazalar, nükleer ve radyolojik kazalar, biyolojik silahlar birer KBRN tehdididir.


Hastanemiz KBRN Ünitesi

   2 hasta kapasiteli olup Mayıs 2016 tarihinde kullanıma hazır olmuştur. Temmuz 2016’da TKHK’nun güncel KBRN Üniteleri listesinde yer almıştır.

  Birimimizde Kitle imha silahlarının kullanımı sonucunda veya kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyolojik kazalar neticesinde kontamine olarak hastaneye başvuran hastaların hızlı bir şekilde dekontamine edilerek, gerekli tıbbi desteği alması sağlanır.

16 Ocak 2020