İş Yerinde Ruh Sağlığı ve Tükenmişlik Eğitimi
17 Temmuz 2018


06.07.2018 Tarihinde hastanemiz doktorlarından Uzm. Dr. İmran Gökçen YILMAZ KARAMAN tarafından "İş Yerinde Ruh Sağlığı ve Tükenmişlik " konulu eğitim verilmiştir.
Oldukça etkili geçen eğitimde Doktor Gökçen Hanım günlük yaşamda önümüze çıkan sorunlarla baş etmenin yollarından bahsetti.


IMG_4152.JPG

                      

Çalışanlara düşen sorumluluğa da dikkat çeken Doktorumuz, çalışanların, çalışma rutinlerinde ve yaşam tarzlarında değişiklik yapmalarının tükenmişlik sendromundan korunmada etkili olduğunu söyledi:

- İş yaşamı dışındaki hayatı; hobi, spor, meditasyon ve gönüllü etkinliklerle zenginleştirerek iş yaşamından sadece fiziksel olarak değil zihinsel olarak da arınmak.
- Öz bakıma kaynak ve zaman ayırmak (gerektiğinde tıbbi ve psikolojik destek dahil).
- Elektronik uyaranları minimize etmek (mümkünse öğle yemeğinde telefonu kapatıp mail kontrolü, sosyal medya vs. için özel zaman dilimleri belirlemek).
- Gerektiğinde sınır koyma ve hayır deme kapasitesini geliştirerek gereksiz duygusal yüklerden ve iş yükünden arınmak.
- İş arkadaşlarıyla iş dışında sosyal ilişkileri ve iletişimi ihmal etmemek/geliştirmek.
- Öncelik sıralaması ve iş takvimi yaparak ‘bitmeyen işler’le ilgili endişeyi azaltmak.
- Strese yol açan içsel ve dışsal faktörlerin ayırımını yaparak stresin hangi noktada kontrol edilebileceğini netleştirmek. Böylelikle stres ve ilişkiler üzerinde kontrol duygusunu sağlamak.

IMG_4155.JPG