Akılcı İlaç Kullanımı
26 Ekim 2018

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyuncunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, advers olay görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur.

Bir endikasyon için uygun ilaç, etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet kriterleri dikkate alınmışsa akılcı olarak seçilebilir.

Akılcı İlaç Kullanımının sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulması ve toplum bilincinin artırılmasında hekim, eczacı,  hemşire, diğer sağlık personeli, hasta/ hasta yakını, sektör, düzenleyici otorite, meslek örgütleri ve diğer (Medya, Akademi vb.) gruplar sorumluluk sahibi taraflar olarak sayılabilir.

  akl1.JPG
akl.JPG


Genel Müdürlüğümüzce, “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” kapsamında sağlık hizmet sunucularında, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak ve test istemlerinin maliyet etkili olarak sürdürülebilmesi amacı ile tıbbi laboratuvarlardan gereksiz istenen test sayısını azaltıcı faaliyetleri düzenleyen “Akılcı Test İstem Prosedürü” hazırlanmıştır.


Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması 27.07.2018 ve E.981 Sayılı Yazı

Akılcı Laboratuvar Kullanım Klavuzu

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması 05.07.2018 Tarihli Üst Yazı

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Refleks Test ve Reflektif Test Uygulamaları Hakkında U_Ek_47970392

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Akılcı Test İstemi Prosedürü U_Ek_47970393

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu U_Ek_47970394

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Tıbbi Laboratuvar Sonuç Örneği U_Ek_47970395

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü U_Ek_47970396

Akılcı Laboratuvar Kullanımı "Bu Test Nerede Yapılıyor?” Sistemi Hk. U_Ek_47970397