Sağlık Personelinin Kadro Sınav Tarihleri
12 Mart 2018

   696 sayılı KHK kapsamında kadroya alınacak personellerin sözlü sınavları aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde yapılacaktır. Çalışanların birimlerindeki işleyişi bozmayacak şekilde sınava gelmelerini rica ederim.
Op.Dr Adıgüzel DEMİREL / Başhekim

13.03.2018  -- Veri Kayıt 
14.03.2018  -- Temizlik
15.03.2018  -- Teknik - Güvenlik
16.03.2018  -- Temizlik - Veri Kayıt
17.03.2018  -- Veri Kayıt - Veri Kayıt 

Tarihlerinde Saat 10.00 - 13.00 ve 14.00 - 17.00 saatleri arasında Başhekimlik Toplantı Salonunda yapılacaktır.