T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Urla Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Urla Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Amaç ve Hedeflerimiz

Güncelleme Tarihi: 28/09/2018

                   KURUMSAL AMACIMIZ
Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi olan;

 Etkililik (kanıta dayalı tıp) ilkesini; Teknolojik gelişmeler ışığında, sağlık sorunlarını bilimsel ve
etik kurallara uygun olarak çözmek.
 Verimlilik ilkesini; Kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlayarak yerine getirmek,
 Hakkaniyet (temel/sağlık hukuku) ilkesini; hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde
tutarak sağlamak,
 Hizmet Kalitesi ilkesini; Kaliteli ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak yerine getirmek,

                  KURUMSAL HEDEFLERİMİZ

      Etkililik;
           Sağlık hizmeti kalitesini ve güvenliğini sağlamak.
           Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim ve kurum faaliyetlerini içeren eğitim vermek ve
geliştirmek.
      Verimlilik;
           Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini
sağlamak.
      Hakkaniyet;
           Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık
hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak
      Hizmet Kalitesi;
           Sağlık hizmeti sunumundan duyulan memnuniyeti artırmak.
           Yaşlı ve evde bakıma ihtiyacı olan hastalarımıza ulaşmak.
           Sosyal Sorumluluk projeleri geliştirmek.