İzmir Urla Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir Urla Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Amaç ve Hedeflerimiz

Güncelleme Tarihi: 10/08/2018

KURUMSAL AMACIMIZ

Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi olan;

 • Etkililik (kanıta dayalı tıp) ilkesini; Koruyucu tedaviyi ön planda tutarak, sağlık sorunlarını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak çözmek.
 • Verimlilik  ilkesini; Kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlayarak yerine getirmek,
 • Hakkaniyet (temel/sağlık hukuku) ilkesini; hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutarak sağlamak,
 • Hizmet Kalitesi ilkesini; Kaliteli ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak yerine getirmek,


KURUMSAL HEDEFLERİMİZ

Etkililik;

 • Sağlık hizmeti kalitesini ve güvenliğini sağlamak.
 • Koruyucu Hekimliği benimsetmek ve uygulamak.
 • Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim ve kurum faaliyetlerini içeren eğitim vermek ve  geliştirmek.

Verimlilik;

 • Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Hakkaniyet;

 • Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

Hizmet Kalitesi;

 • Sağlık hizmeti sunumundan duyulan memnuniyeti artırmak.
 • Yaşlı ve evde bakıma ihtiyacı olan hastalarımıza ulaşmak.
 • Sosyal Sorumluluk projeleri geliştirmek.