İzmir Urla Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir Urla Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Amaç ve Hedeflerimiz

Güncelleme Tarihi: 28/09/2018

                   KURUMSAL AMACIMIZ
Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi olan;

 Etkililik (kanıta dayalı tıp) ilkesini; Teknolojik gelişmeler ışığında, sağlık sorunlarını bilimsel ve
etik kurallara uygun olarak çözmek.
 Verimlilik ilkesini; Kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlayarak yerine getirmek,
 Hakkaniyet (temel/sağlık hukuku) ilkesini; hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde
tutarak sağlamak,
 Hizmet Kalitesi ilkesini; Kaliteli ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak yerine getirmek,

                  KURUMSAL HEDEFLERİMİZ

      Etkililik;
           Sağlık hizmeti kalitesini ve güvenliğini sağlamak.
           Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim ve kurum faaliyetlerini içeren eğitim vermek ve
geliştirmek.
      Verimlilik;
           Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini
sağlamak.
      Hakkaniyet;
           Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık
hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak
      Hizmet Kalitesi;
           Sağlık hizmeti sunumundan duyulan memnuniyeti artırmak.
           Yaşlı ve evde bakıma ihtiyacı olan hastalarımıza ulaşmak.
           Sosyal Sorumluluk projeleri geliştirmek.